Sıcak Yolluk Memeleri

Rezistans Ürün Grubu

Rezistans Grubu

Sıcak Yolluk Memeleri

Plastik enjeksiyon kalıplarındaki sıcak yolluk uygulamalarının başarısı bir çok faktöre bağlıdır. Uygun polimerin seçimi ile beraber iyi bir parça ve kalıp tasarımının yapılması ve doğru enjeksiyon makinesinin seçimi kritik ,faktörlerdir. Bunların yanında parça üzerindeki yolluk girişinin konumu ve yolluk giriş tipinin seçimi enjeksiyondan başarılı neticeler alabilmek için çok daha önemlidir.Plastik parça tasarımı sırasında, yolluk girişinin konumuna karar verilirken parçanın dengeli doldurulabilmesi ve yolluk girişinin oluşturduğu anizotropi dikkate alınmalıdır. Bilindiği gibi malzeme akış yönünde polimerde oluşan molekül zincirleri akış yönündeki mukavemeti artırırken,akış yönüne dik yönde daha düşük bir mukavemet yaratmakta, ayrıca her iki yöndeki çekme oranları da farklı olmaktadır. Yolluk giriş konumuna karar verdikten sonra çeşitli sıcak yolluk giriş metotları arasından doğru bir seçim yapmak gerekir. Çeşitli metotlarının seçilen uygulamaya göre ayrı ayrı avantaj ve dezavantajları vardır.

Sivri Uçlu Sıcak Yolluk Memeleri

Galeri

Düz Uçlu Sıcak Yolluk Memeleri

Yukarı